บ้านดอกไม้ปลอม
โทร 091 878 1020 คุณแทนดี้
  • th

ช่อแขวน+ย้อย


ช่อแขวน+ย้อย

ช่อแขวนใบหลิว

บ้านดอกไม้ปลอม นำเข้าและจำหน่ายช่อแขวนใบหลิว เหมาะสำหรับตกแต่ง ที่พักอาศัย ร้านอาหาร โรงแรม ฯลฯ

สอบถาม
ช่อแขวนเดฟกระดุม

บ้านดอกไม้ปลอม นำเข้าและจำหน่ายช่อแขวนเดฟกระดุม เหมาะสำหรับตกแต่ง ที่พักอาศัย ร้านอาหาร โรงแรม ฯลฯ

สอบถาม
ช่อแขวนชะอม

บ้านดอกไม้ปลอม นำเข้าและจำหน่ายช่อแขวนชะอม เหมาะสำหรับตกแต่ง ที่พักอาศัย ร้านอาหาร โรงแรม ฯลฯ

สอบถาม
ช่อแขวนหลิวสั้น

บ้านดอกไม้ปลอม นำเข้าและจำหน่ายช่อแขวนหลิวสั้น เหมาะสำหรับตกแต่ง ที่พักอาศัย ร้านอาหาร โรงแรม ฯลฯ

สอบถาม
ช้องบลู

บ้านดอกไม้ปลอม นำเข้าและจำหน่ายช้องบลู เหมาะสำหรับตกแต่ง ที่พักอาศัย ร้านอาหาร โรงแรม ฯลฯ

สอบถาม
สายทับทิม

บ้านดอกไม้ปลอม นำเข้าและจำหน่ายสายทับทิม เหมาะสำหรับตกแต่ง ที่พักอาศัย ร้านอาหาร โรงแรม ฯลฯ

สอบถาม
ช่อแขวนใบโพธิ์ S

บ้านดอกไม้ปลอม นำเข้าและจำหน่ายช่อแขวนใบโพธิ์ S เหมาะสำหรับตกแต่ง ที่พักอาศัย ร้านอาหาร โรงแรม ฯลฯ

สอบถาม
เคราฤษี

บ้านดอกไม้ปลอม นำเข้าและจำหน่ายเคราฤษี เหมาะสำหรับตกแต่ง ที่พักอาศัย ร้านอาหาร โรงแรม ฯลฯ

สอบถาม
ช่อแขวนใบองุ่น x9

บ้านดอกไม้ปลอม นำเข้าและจำหน่ายช่อแขวนใบองุ่น x9 เหมาะสำหรับตกแต่ง ที่พักอาศัย ร้านอาหาร โรงแรม ฯลฯ

สอบถาม
ช่อแขวนไอวี่ยาว

บ้านดอกไม้ปลอม นำเข้าและจำหน่ายช่อแขวนไอวี่ยาว เหมาะสำหรับตกแต่ง ที่พักอาศัย ร้านอาหาร โรงแรม ฯลฯ

สอบถาม
เดฟผักหวาน

บ้านดอกไม้ปลอม นำเข้าและจำหน่ายเดฟผักหวาน เหมาะสำหรับตกแต่ง ที่พักอาศัย ร้านอาหาร โรงแรม ฯลฯ

สอบถาม
เดฟพวงจิ๋ว

บ้านดอกไม้ปลอม นำเข้าและจำหน่ายเดฟพวงจิ๋ว เหมาะสำหรับตกแต่ง ที่พักอาศัย ร้านอาหาร โรงแรม ฯลฯ

สอบถาม
พุ่มห้อยใหม่

บ้านดอกไม้ปลอม นำเข้าและจำหน่ายพุ่มห้อยใหม่ เหมาะสำหรับตกแต่ง ที่พักอาศัย ร้านอาหาร โรงแรม ฯลฯ

สอบถาม